Buitenring Parkstad Limburg

Combinatie Buitenring | Technisch Management | 2013 - 2018

Technisch management en coördinatie van ontwerpactiviteiten (26 km weg, 40 kunstwerken, bewegwijzering, openbare verlichting, geluidsschermen, verkeersregelinstallaties, ecologische verbindingen, landschappelijke inpassing), raakvlakmanagement, afstemming Gemeenschappelijke Welstand, inkoop ingenieursdiensten, ondersteuning vergunningsaanvragen, ontwerp faseringen, bewaking planning, financieel management, afstemming werkvoorbereiding en uitvoering, afstemming stakeholders (RWS, Provincie Limburg, Prorail, 7 gemeenten, K&L-beheerders, Waterschap, bedrijven en particulieren), advies en deels begeleiding van diverse onderzoeken (geotechnisch onderzoek, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek), deelname informatieavonden, deelname in- en externe toetsen, Systems Engineering in opdracht van Combinatie Buitenring (Boskalis, Besix en Rasenberg Infra).

2017 © Nijenhuis + Gouverneur
Webdesign door: Consign Concept & Design | Gebouwd door: Casper van Rongen UX/UI-Design