Nijenhuis_Gouverneur_over

Professionals met kennis van de markt

Nijenhuis_Gouverneur_over

Professionals met kennis van de markt

Veronica Gouverneur

Wat mij in projecten boeit zijn de vragen voor wie en met welk doel ze worden gerealiseerd. Worden de belangen goed afgewogen? En gaan we uiteindelijk aan de slag met dezelfde doelstelling voor ogen?

Het is een kunst langer stil te blijven staan bij het ‘waarom’ en het ‘voor wie’ zodat projectteams ervan doordrongen raken hoe belangrijk het is hier, als ze eenmaal aan de slag zijn, regelmatig aan terug te denken.

Ik heb geleerd dat naast parate kennis van processen en techniek, het tonen van interesse in de mens achter elk projectteamlid helpt om projecten adequaat te beheersen. Wat drijft hem of haar? Wat heeft hij of zij nodig om het werk goed en met plezier te blijven doen? Dit zijn belangrijke vraagstukken die als een rode draad door projecten heen lopen.

Met mijn ruime werkervaring heb ik oog voor kaders, raakvlakken, risico’s en besluitvormingsprocessen waarmee ik opdrachtgevers kan adviseren over processen en instrumenten om projecten in beweging te krijgen en/of te houden. Omdat ik mee blijf groeien met de ontwikkelingen in de markt (Systeemgerichte Contractbeheersing [SCB], Risicomanagement, Systems Engineering [SE], NEN-EN-ISO 9001:2015, NEVI, Best Value, faseringscontracten), ben ik een goede gesprekspartner als het gaat over inrichting en aanpak van projecten of opdrachten.

Mijn kracht ligt in het stellen van vragen, het zoeken naar verbinding en het weten te motiveren tot samenwerking. Deze kracht zet ik ook in bij coachtrajecten van (Young) professionals met loopbaanvraagstukken.

Ervaringen

+ Contractmanager UAV-Gc projecten
+ Adviseur Contractbeheersing
+ Adviseur Projectmanagement
+ Adviseur Inkoop Diensten en Werken
+ Lead Auditor

+ Gediplomeerd coach
+ Adviseur Infrastructurele- en Gebiedsontwikkelingsprojecten
+ Infrastructureel projectmanagement
+ Directievoering infrastructurele projecten
+ Toetsco├Ârdinatie [SCB]

Vincent Nijenhuis

Met ruime werkervaring zowel aan opdrachtnemerszijde als opdrachtgeverszijde word ik uitgedaagd mij te bewegen in het spanningsveld tussen opdrachtnemer – opdrachtgever en stakeholders. Met deze ervaring kan ik doelgericht sturen op draagvlak.

Hoe groter de complexiteit en integraliteit van projecten hoe interessanter. Ik kom in aanraking met vele facetten van projectbeheersing zoals Technisch Management, Systems Engineering, Contractmanagement, Risico- en Omgevingsmanagement.

Het totaalpakket van o.a. juridische, planologische, technische en omgevingsaspecten en contractzaken samen te brengen maakt projecten voor mij compleet en geeft mij voldoening.

Omdat ik mijn kennis blijf ontwikkelen (Systeemgerichte Contractbeheersing [SCB], Risicomanagement, Systems Engineering [SE]), ben ik een goede gesprekspartner voor opdrachtnemers, opdrachtgevers en stakeholders.

Mijn kracht ligt in mijn vermogen de vertaalslag te maken van eisen en wensen naar (technische) oplossingen voor (complexe) vraagstukken, het beoordelen van ontwerpoplossingen en besluitvorming in keuzes.

Ervaringen

+ Technisch manager UAV-Gc projecten
+ Ontwerpleider UAV-Gc projecten
+ Adviseur Techniek
+ Adviseur Risicomanagement

+ Contractmanager UAV-Gc projecten
+ Adviseur Omgevingsmanagement
+ Infrastructureel projectmanagement
+ Directievoering infrastructurele projecten

2017 © Nijenhuis + Gouverneur
Webdesign door: Consign Concept & Design | Gebouwd door: Casper van Rongen UX/UI-Design