Nijenhuis_Gouverneur_over

Professionals met kennis van de markt

Nijenhuis_Gouverneur_over

Professionals met kennis van de markt

Veronica Gouverneur

Wat mij in projecten boeit zijn de vragen voor wie en met welk doel ze worden gerealiseerd. Worden de belangen goed afgewogen? En gaan we uiteindelijk aan de slag met dezelfde doelstelling voor ogen?

Het is een kunst langer stil te blijven staan bij het ‘waarom’ en het ‘voor wie’ zodat projectteams ervan doordrongen raken hoe belangrijk het is hier, als ze eenmaal aan de slag zijn, regelmatig aan terug te denken.

Ik heb geleerd dat naast parate kennis van processen en techniek, het tonen van interesse in de mens achter elk projectteamlid helpt om projecten adequaat te beheersen. Wat drijft hem of haar? Wat heeft hij of zij nodig om het werk goed en met plezier te blijven doen? Dit zijn belangrijke vraagstukken die als een rode draad door projecten heen lopen.

Met mijn ruime werkervaring heb ik oog voor kaders, raakvlakken, risico’s en besluitvormingsprocessen waarmee ik opdrachtgevers kan adviseren over processen en instrumenten om projecten in beweging te krijgen en/of te houden. Omdat ik mee blijf groeien met de ontwikkelingen in de markt (Systeemgerichte Contractbeheersing [SCB], Risicomanagement, Systems Engineering [SE], NEN-EN-ISO 9001:2015, NEVI), ben ik een goede gesprekspartner als het gaat over inrichting en aanpak van projecten of opdrachten.

Mijn kracht ligt in het stellen van vragen, het zoeken naar verbinding en het weten te motiveren tot samenwerking. Deze kracht zet ik ook in bij coachtrajecten van (Young) professionals met loopbaanvraagstukken.

Ervaringen

+ Contractmanager UAV-Gc projecten
+ Adviseur Contractbeheersing
+ Adviseur Inkoop Diensten en Werken
+ Lead Auditor

+ Gediplomeerd coach
+ Adviseur Infrastructurele- en Gebiedsontwikkelingsprojecten
+ Infrastructureel projectmanagement
+ Directievoering infrastructurele projecten

Vincent Nijenhuis

Ik vind het een uitdaging mij te bewegen in het spanningsveld tussen opdrachtnemer – opdrachtgever en stakeholders. Met mijn ruime werkervaring kan ik doelgericht sturen op draagvlak.

Hoe groter de complexiteit en integraliteit van projecten hoe interessanter. Ik kom in aanraking met vele facetten van projectbeheersing zoals Technisch Management, Systems Engineering, Contractmanagement, Risico- en Omgevingsmanagement.

Het totaalpakket van o.a. juridische, planologische, technische en omgevingsaspecten en contractzaken samen te brengen maakt projecten voor mij compleet en geeft mij voldoening.

Omdat ik mijn kennis blijf ontwikkelen (Systeemgerichte Contractbeheersing [SCB], Risicomanagement, Systems Engineering [SE]), ben ik een goede gesprekspartner van opdrachtgevers en stakeholders.

Mijn kracht ligt in mijn vermogen de vertaalslag te maken van eisen en wensen naar (technische) oplossingen voor (complexe) vraagstukken.

Ervaringen

+ Technisch manager UAV-Gc projecten
+ Ontwerpleider UAV-Gc projecten
+ Adviseur Techniek
+ Adviseur Risicomanagement

+ Contractmanager UAV-Gc projecten
+ Adviseur Omgevingsmanagement
+ Infrastructureel projectmanagement
+ Directievoering infrastructurele projecten

Nijenhuis + Gouverneur

Schaepmanlaan 23
5344 BA Oss
+31 (0)6 46 395 220
info@civielingenieurs.nl

Vincent Nijenhuis

Civiel Ingenieur
+31 (0)6 53 903 775
vincent@civielingenieurs.nl
Linked in

Veronica Gouverneur

Civiel Ingenieur
+31 (0)6 46 395 220
veronica@civielingenieurs.nl
Linked in

2017 © Nijenhuis + Gouverneur
Webdesign door: Consign Concept & Design | Gebouwd door: Casper van Rongen UX/UI-Design